THỐNG KÊ
SỐ LƯỢT TRUY CẬP Free Web Counter
ĐANG ONLINE

CƠ CẤU TỔ CHỨC

  • 08/05/2019
  • 0

I. CƠ CẤU TỔ CHỨC

II. NHÂN SỰ

STT Họ và tên Học hàm/ học vị Địa chỉ email Ghi chú
I Bộ môn Khoa học Dinh dưỡng
1 Huỳnh Thái Nguyên Tiến sĩ nguyenht@cntp.edu.vn Trưởng bộ môn 
2 Nguyễn Văn Chung  Tiến sĩ chung.cdtp@gmail.com Trưởng khoa
3 Trần Thị Minh Hà Thạc sĩ hattm@cntp.edu.vn Phó trưởng khoa
4 Đỗ Thị Ngọc Diệp BS. CKII    GV Thỉnh giảng
5 Nguyễn Thủy Hà Thạc sĩ thuyhadinhduong@gmail.com  
6 Lê Phan Thùy Hạnh Thạc sĩ thuyhanh201@yahoo.com  
7 Nguyễn Thị Ngọc Hợi Thạc sĩ hoi83bmt@gmail.com  
8 Hồ Thị Mỹ Hương Thạc sĩ huonghtm@cntp.edu.vn  
9 Nguyễn Thị Thu Sang Thạc sĩ nttsbl@gmail.com  
10 Huỳnh Thành Đạt Thạc sĩ datdd.vn@gmail.com  
II Bộ môn Khoa học Ẩm thực
1 Trần Thị Thu Hương  Thạc sĩ huongttt@cntp.edu.vn Phó trưởng bộ môn - Phụ trách bộ môn
2 Trần Thị Hồng Châu Thạc sĩ chautth@cntp.edu.vn  
3 Bùi Thị Phương Dung Thạc sĩ dungbui1177@gmail.com  
4 Trần Thị Phương Kiều  Thạc sĩ kieuttp@cntp.edu.vn  
5 Đặng Thúy Mùi Thạc sĩ dangthuymui@gmail.com  
6 Nguyễn Thị Minh Thôi Thạc sĩ thointm@cntp.edu.vn  
7 Đàm Thị Bích Phượng Thạc sĩ phuongdtb@cntp.edu.vn  
III Giáo vụ Khoa
1 Phạm Thị Hiền   thuhien24390@gmail.com  
IV Nhân viên Phòng thí nghiệm - thực hành
1 Võ Minh Thái   vmt0407@gmail.com  
2 Nguyễn Thị Ngọc Quỳnh   ngocquynhnlu@gmail.com  

 

Các tin khác
Bản quyền thuộc Khoa Dinh Dưỡng và Ẩm Thực - Trường Đại học Công nghiệp Thực phẩm TP. Hồ Chí Minh
@2019 Faculty of Nutrition and Culinary Science, Ho Chi Minh City University of Food Industry (HUFI)