THỐNG KÊ
SỐ LƯỢT TRUY CẬP Free Web Counter
ĐANG ONLINE

THÔNG BÁO THỜI GIAN NỘP BÁO CÁO KIẾN TẬP KHOÁ 07DHDD

  • 19/06/2019
  • 9

Khoa Dinh dưỡng và Ẩm thực thông báo nộp báo cáo học phần Kiến tập khóa 07DHDD, cụ thể:
1. Đối tượng: sinh viên có đăng ký học phần Kiến tập 
2. Thời gian và địa điểm:
- Thời gian:

+ Đợt 1: thứ 2, ngày 24/06/2019

  • Lớp 07DHDD1: nộp cho Lớp trưởng - Trần Minh Khuê
  • Lớp 07DHDD2: nộp cho Lớp trưởng - Phạm Hoàng Khánh Thi

+ Đợt 2: thứ 3, ngày 02/07/2019, nộp Thầy Đạt tại Văn phòng Khoa
Đề nghị sinh viên theo dõi và thực hiện đúng thông báo này.
Trân trọng./.

Bản quyền thuộc Khoa Dinh Dưỡng và Ẩm Thực - Trường Đại học Công nghiệp Thực phẩm TP. Hồ Chí Minh
@2019 Faculty of Nutrition and Culinary Science, Ho Chi Minh City University of Food Industry (HUFI)